KANGAROO chỉ áp dụng 2 phương thức thanh toán:

1. Thanh toán bằng tiền mặt:

Khách hàng đặt hàng >> KANGAROO chuyển hàng tới cho khách hàng >> khách hàng nhận hàng và thanh toán cho nhân viên giao hàng.

2. Thanh toán chuyển khoản trước khi nhận hàng:

Khách hàng đặt hàng và thanh toán chuyển khoản 100% giá trị đơn hàng >> KANNGAROO chuyển hàng tới cho khách hàng >> khách hàng nhận hàng và xác nhận đơn hàng cho nhân viên giao hàng.

Để sử dụng phương thức thanh toán này, tài khoản ngân hàng của quý khách cần đăng ký dịch vụ Internet Banking với ngân hàng.

Ngân hàng ACB

Tên tài khoản: Lê Thị Thu

Số tài khoản: 19030880174018

Chi nhánh Miền Nam

Lưu ý: Loilockangaroo.vn sẽ không thu thêm bất cứ khoản phí nào liên quan đến phương thức thanh toán của người sử dụng.